Arborysta


 

Gwarantujemy, że drzewa, które nam powierzysz, trafią w fachowe ręce.

Darmowa wycena tel. +48 533 672 570

WYCINKA

DRZEW

W niektórych przypadkach np. martwe, chore czy zagrażające zdrowiu lub życiu drzewo jedyną słuszną decyzją jest usunięcie go. Wycinkę zatem przeprowadzamy na trzy sposoby:
a) z gruntu - w przypadku mniejszych, łatwiejszych drzew wycinamy je w całości, z ziemi. Metoda ta wymaga jednak miejsca aby bezpiecznie "położyć" drzewo po ścięciu
b) metoda arborystyczna – ścięcie drzewa odbywa się sekcyjnie tj. zabezpieczony linami arborysta wchodzi na drzewo i „po kawałku” je ścina. W razie konieczności (możliwe uszkodzenie otoczenia drzewa) ścięty urobek opuszcza się w dół za pomocą liny. Sposób ten najlepiej sprawdza się przy drzewach trudnych, wysokich, nad wodą, nagrobkami, liniami napięcia itd.
c) wycinka z podnośnika koszowego - wykorzystujemy w miejsach gdzie dwie powyższe metody nie sprawdzą się.

PROFESJONALNA

PIELEGNACJA

Wykonywanie cięć w koronach drzew zwłaszcza dużych jest procesem skomplikowanym i trzeba je wykonać umiejętnie. Ważna jest znajomość budowy i rozwoju drzew, fizjologiczne zasady wykonania cięć jak również odpowiednia technika cięcia. Należy pamiętać, że nieprawidłowo wykonane zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, a zwłaszcza zamieranie drzewa. W ramach pielęgnacji drzew wykonujemy następujące czynności:
Cięcia techniczne. Są to cięcia konarów i gałęzi wymuszone znajdującymi się w kolizji z nimi urządzeniami technicznymi lub architekturą.
Cięcia pielęgnacyjne. Są to cięcia w koronach drzew, mające na celu umożliwienie prawidłowego i charakterystycznego dla danego gatunku rozwoju koron, dążące do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego koron oraz najlepszej konstrukcji korony.
Cięcia sanitarne. Są to cięcia w koronach drzew, polegające na usuwaniu gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych.
Cięcia korygujące. Są to cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom.
Cięcia formujące. Cięcia zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej drzewa.
Cięcia prześwietlające. Cięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę.