Realizacje usług arborystycznych


 

Darmowa wycena tel. +48 533 672 570

Nasze przykładowe realizacje.

Każda spółka zajmująca się profesjonalną wycinką powinna posiadać stosowne portfolio. Firma Arbo Bob od lat tworzy je i rozwija się, wykonując kolejne realizacje na terenie wielu polskich gmin. Przed rozpoczęciem dowolnych prac dokładnie zabezpieczamy teren, aby upewnić się, że w ich wyniku nie ucierpi żaden przechodzień, budynek lub nieobjęta wycinką roślina.

Wykonywaliśmy między innymi takie realizacje, jak:
  • Pielęgnacja drzew na terenie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskieg
  • Pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego Parku Staszica w Kielcach

A także prace na terenach objętych ścisłą ochroną konserwatorską w:
  • Zespole dworskim w Leńczach
  • Zabytkowym Parku w Brąchnówku w gminie Chełmża
  • Zabytkowym Parku w Zasowie
  • Zabytkowych Alejach Miasta Łańcuta
  • Forcie Pancernym Pomocniczym 44a w Pękowicach

W wymienionych lokalizacjach dokonaliśmy inspekcji drzew, montażu wiązań elastycznych, wycinki drzew, frezowania pni, a także specjalistycznych zabiegów arborystycznych w koronach drzew. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się szczegółów na temat przeprowadzanych przez nas prac, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wszystkich potrzebnych informacji.